Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

KabaNewLife
10:03
9724 d83e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoskus oskus
KabaNewLife
10:00
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viamuviell muviell
KabaNewLife
09:58
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viatryy tryy
KabaNewLife
09:58
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viatryy tryy

January 17 2020

KabaNewLife
10:25
2772 664c
which is ....???
Reposted fromrubinek rubinek viafreeway freeway
KabaNewLife
10:21
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari

December 14 2019

KabaNewLife
23:44
9192 fed3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastoryofmylife storyofmylife
KabaNewLife
23:44
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
KabaNewLife
23:44
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
KabaNewLife
23:43
1881 238e 500
Reposted fromhrafn hrafn viabanshe banshe
KabaNewLife
23:42
6194 7f66
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

December 07 2019

KabaNewLife
10:04
2072 40aa
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianaiwna naiwna

December 03 2019

KabaNewLife
10:09
2755 e015 500
KabaNewLife
10:09
10:07
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
KabaNewLife
10:07

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viawszystkodupa wszystkodupa
10:06
5115 4e67 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viazoi zoi
KabaNewLife
10:03
5023 1dce 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viawszystkodupa wszystkodupa
KabaNewLife
10:02
4829 bf1e 500
Reposted fromhagis hagis viajuhasowa juhasowa
10:02
6670 3837
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl