Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

KabaNewLife
09:23
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vialatusek latusek
KabaNewLife
09:21


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaiamsuperwoman iamsuperwoman
09:20
KabaNewLife
09:19
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaczoo czoo
KabaNewLife
09:18
Reposted fromquestion question viaczoo czoo
KabaNewLife
09:18

September 20 2017

KabaNewLife
08:44
Reposted fromfourstrings fourstrings viathenatuss thenatuss
KabaNewLife
08:42
Zbyt wielu :) 
KabaNewLife
08:41
KabaNewLife
08:41
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathenatuss thenatuss
KabaNewLife
08:29
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia vianamehercarmen namehercarmen

September 18 2017

KabaNewLife
21:27
21:27
2887 08be 500
Reposted fromink ink viashakeme shakeme
KabaNewLife
21:26
Reposted fromjust-lovely just-lovely viashakeme shakeme
KabaNewLife
21:18
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney viashakeme shakeme
21:17
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
21:17
6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco
KabaNewLife
21:04
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
21:04
9435 36f0 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viashakeme shakeme
KabaNewLife
21:03
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl