Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

KabaNewLife
22:57
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viate-quiero te-quiero
KabaNewLife
21:29
6018 21ae
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viagdziejestola gdziejestola
KabaNewLife
21:24
6773 8267
KabaNewLife
21:23

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viagdziejestola gdziejestola

August 23 2017

KabaNewLife
23:17
KabaNewLife
23:17
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viashakeme shakeme
23:17
23:16
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viacreure creure
KabaNewLife
23:15
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viapsychodelik psychodelik
KabaNewLife
23:15
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viashakeme shakeme
23:13
KabaNewLife
23:12
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
KabaNewLife
23:12
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viashakeme shakeme
KabaNewLife
23:12
4839 efb4

August 12 2017

KabaNewLife
23:40
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis viaarrives arrives
KabaNewLife
23:40
KabaNewLife
23:40
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
KabaNewLife
23:39
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viainspirations inspirations
23:32
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

KabaNewLife
23:31
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl