Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

KabaNewLife
08:52
KabaNewLife
08:52
4017 b009 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
KabaNewLife
08:51
Przy prawdziwym mężczyźnie kobieta może czuć się bezbronna i będzie to traktowane jak przejaw zaufania, a nie przejaw naiwności.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
KabaNewLife
08:47
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
KabaNewLife
08:46
08:46
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
KabaNewLife
08:46
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazalia azalia
KabaNewLife
08:45
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaazalia azalia

January 27 2018

KabaNewLife
23:08
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viameadowlarks meadowlarks
KabaNewLife
23:07
8500 84c3
Reposted fromnyaako nyaako viaorelh orelh
KabaNewLife
23:05
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaabsolutiv absolutiv
KabaNewLife
23:03
4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira viainsidemysoul insidemysoul
KabaNewLife
23:02

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
KabaNewLife
22:55
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viainspirations inspirations
KabaNewLife
22:54
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaprettylitlleliar prettylitlleliar
22:50
8391 8666 500
Reposted fromerial erial viaRedPenny RedPenny
KabaNewLife
22:50
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viaRedPenny RedPenny
KabaNewLife
21:28
7545 f63c
Reposted frombabyface babyface viaflesz flesz

January 24 2018

KabaNewLife
00:07
nie zakładaj, że wiesz, co czuje druga osoba.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapleassure pleassure
KabaNewLife
00:05
3051 ce00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl