Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

KabaNewLife
17:26
KabaNewLife
17:25
Przez życie w duecie, 
a na jednym bilecie.
— LAO CHE
Reposted fromsoko soko viacompletelydifferent completelydifferent
KabaNewLife
17:23
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaseaweed seaweed
KabaNewLife
17:22
0678 baeb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaseaweed seaweed
KabaNewLife
17:14
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
KabaNewLife
17:14
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viabarock barock
KabaNewLife
17:14
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
KabaNewLife
17:13
Reposted fromPoranny Poranny viasiostry siostry
KabaNewLife
17:13
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasiostry siostry
KabaNewLife
17:13
17:12
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viaslowianecznik slowianecznik
KabaNewLife
17:12
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasohard sohard
KabaNewLife
17:12
4871 7ec4
KabaNewLife
17:12
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
KabaNewLife
17:11
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viasohard sohard
KabaNewLife
14:59
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
KabaNewLife
14:59
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko

April 08 2018

KabaNewLife
23:12
9324 5c68 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
KabaNewLife
23:11
6152 a286
Reposted fromexistential existential viaNekoii Nekoii
KabaNewLife
23:11
3702 2152
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl