Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

KabaNewLife
13:28
5798 15b6
KabaNewLife
13:27
KabaNewLife
13:27
9204 9861
Reposted fromrol rol viasurrealistyczna surrealistyczna
13:25
3334 a491 500

hipster:

indie

KabaNewLife
13:25
KabaNewLife
13:23
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viakiteandra kiteandra
KabaNewLife
13:15
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix vianirvitii nirvitii
KabaNewLife
13:14
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaMaryiczary Maryiczary
KabaNewLife
13:09
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viawasteland wasteland
13:01
1450 c0b4 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viajoannna joannna
13:01
KabaNewLife
13:01
2197 53b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
KabaNewLife
13:00
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
12:56
3027 b702 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
KabaNewLife
12:53
7230 3857 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaheroes heroes
KabaNewLife
12:52
KabaNewLife
12:51
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
KabaNewLife
12:49
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viat-e-x-t t-e-x-t
KabaNewLife
12:46

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viakapitandziwny kapitandziwny
12:46
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadmnkam dmnkam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl