Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

14:05

March 19 2017

21:54
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaOnly2you Only2you
KabaNewLife
21:50
Zrób dziś coś, po czym jutro będziesz czuć się niezręcznie.
— Gina L. Maxwell
Reposted frommefir mefir viablondosoniczny blondosoniczny
21:44
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viainnocentsoul innocentsoul
KabaNewLife
21:44
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viainnocentsoul innocentsoul
21:42
0247 2233
Reposted frommaking-love making-love viaszydera szydera
KabaNewLife
21:41
KabaNewLife
19:31
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
KabaNewLife
19:29
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund vianowaczi nowaczi
KabaNewLife
19:27
5870 6b87
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
KabaNewLife
19:19
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe

March 16 2017

KabaNewLife
18:30
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
18:28
9260 aa3d 500
Reposted fromnavita navita viaszydera szydera
KabaNewLife
18:28
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
KabaNewLife
18:26
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
KabaNewLife
18:25
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński

March 15 2017

KabaNewLife
15:42
KabaNewLife
15:42
7794 cfbe
Reposted fromfoods foods viawall-of-flowers wall-of-flowers
KabaNewLife
15:39
2599 ebbe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
KabaNewLife
15:37
8155 ea1b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl