Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

KabaNewLife
07:24
1238 bb43 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
KabaNewLife
07:21
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.

August 20 2018

KabaNewLife
07:13
4233 f2cc 500
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
KabaNewLife
07:12
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

August 19 2018

KabaNewLife
22:07
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
20:22
3518 a89b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaresort resort
KabaNewLife
20:21
9103 ad4a 500
KabaNewLife
20:21
KabaNewLife
20:19

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

KabaNewLife
20:18
5681 4959
Reposted fromzungud zungud viaMartwa13 Martwa13
KabaNewLife
20:17
Kocham cię - mówię.
Wraca świat.
Śpi ze mną.
— Świetlicki M.
Reposted frommallami mallami viafantazja fantazja
KabaNewLife
19:01
4046 79cc 500
Reposted fromcaraseen caraseen viamyownreality myownreality
KabaNewLife
19:00
0603 bbb4 500
Reposted fromxanth xanth viafrytkatosia frytkatosia
KabaNewLife
18:37
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan vialexxie lexxie
KabaNewLife
18:34
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
KabaNewLife
18:34
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
KabaNewLife
18:32
Siła. Najbardziej pożądany atrybut współczesności. 
Jednak przychodzi moment, kiedy musisz odpuścić. To boli jak cholera. Czujesz jak najmniejsze kawałki Twojej duszy rozpadają się i kruszą. 
Ale właśnie z tych kawałków Bóg tworzy nową Ciebie. 
— #39
Reposted fromffina ffina viakeeplooking keeplooking
KabaNewLife
18:31
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate viasonicetobenice sonicetobenice
KabaNewLife
18:11
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym

August 18 2018

KabaNewLife
23:20
(...) zawsze była w miarę rozsądna, ale żądna, miłości, neurotyczna i nieszczęśliwa. Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: "czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?" i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym. Że jest, mówiąc krótko, jasnoniebieska.
Ulepiłam ją najbardziej z czegoś, co jest samotnym siedzeniem nad brzegiem morza i słuchaniem tych utworów, które poruszają twoimi najczulszymi wewnętrznymi czułkami, ale nikomu nie umiesz opowiedzieć słowami o tym, że brakuje, że czujesz, że przejmuje cię odtkankowa tkliwość.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajasmine-girl jasmine-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl