Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

KabaNewLife
23:40
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis viaarrives arrives
KabaNewLife
23:40
KabaNewLife
23:40
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
KabaNewLife
23:39
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viainspirations inspirations
23:32
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

KabaNewLife
23:31
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
23:18
KabaNewLife
23:13
Reposted fromshakeme shakeme
KabaNewLife
23:13
KabaNewLife
01:11

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
00:19
9929 9c8c 500
KabaNewLife
00:18
3369 e641
Reposted fromvintage-style vintage-style viahelenburns helenburns
00:18
KabaNewLife
00:17
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
KabaNewLife
00:16
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
KabaNewLife
00:14
8278 802e 500
Reposted frompixielark pixielark viahelenburns helenburns
00:14
8568 fe54 500

theniftyfifties:

Boys with flowers in their hair, Rhode Island, 1957

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
KabaNewLife
00:13
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
KabaNewLife
00:12
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viapaulinac26 paulinac26
KabaNewLife
00:10
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl