Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

KabaNewLife
06:45
KabaNewLife
06:38
KabaNewLife
06:38
Reposted fromshakeme shakeme
KabaNewLife
06:37
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaagainnewlife againnewlife
KabaNewLife
06:36
Wielu chłopców będzie przynosić ci kwiaty, ale pewnego dnia spotkasz tego, który pozna twój ulubiony kwiat, twoją ulubioną piosenkę, twoje ulubione słodycze. Nawet jeśli będzie za biedny, żeby dać ci któreś z nich, to nie będzie miało znaczenia, bo poświęci czas, żeby poznać cię jak nikt inny. Tylko ten chłopiec zasłuży na twoje serce.
— Leigh Bardugo
KabaNewLife
06:35
Reposted fromshakeme shakeme
KabaNewLife
06:34
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako

June 11 2018

KabaNewLife
00:40
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialunadeplata lunadeplata
KabaNewLife
00:35
5071 6602

June 10 2018

KabaNewLife
15:28
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant viasarkastyczna sarkastyczna
KabaNewLife
15:25
7755 5304 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatastrofo katastrofo
KabaNewLife
15:22
7622 48ae
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
KabaNewLife
15:18
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaDagarhen Dagarhen
KabaNewLife
15:18
8877 33e4 500
Reposted fromqb qb viaDagarhen Dagarhen
15:17
KabaNewLife
15:16
KabaNewLife
15:16
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
KabaNewLife
15:16
15:16
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

KabaNewLife
15:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl