Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2018

KabaNewLife
22:38

November 10 2018

KabaNewLife
20:13
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viagreywolf greywolf
KabaNewLife
20:10
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viadunkellicht dunkellicht
KabaNewLife
20:10

octopusgirl: Sandy Kim, 2013

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadunkellicht dunkellicht
KabaNewLife
20:10
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viagogullo77 gogullo77
KabaNewLife
20:09
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viaskraweksiebie skraweksiebie
20:09
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaretro-girl retro-girl
KabaNewLife
19:57
KabaNewLife
15:13
8245 04b0 500
Emma Van Den Broeck.
KabaNewLife
14:55
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

November 07 2018

13:16
9072 4ba6
Reposted fromfission fission viamagolek22 magolek22
KabaNewLife
13:11
9395 f97c 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viawastedtime wastedtime
KabaNewLife
13:08
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapatyczna apatyczna
KabaNewLife
13:07
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
KabaNewLife
13:04
1703 5cbe 500
Reposted fromartlover artlover viapkz451 pkz451
KabaNewLife
12:57
1604 e27c
Reposted fromseaweed seaweed viapanato panato
KabaNewLife
12:55
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapanato panato
KabaNewLife
12:49
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
KabaNewLife
12:49
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viawiecznosci wiecznosci
KabaNewLife
12:46
2142 51a8
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl