Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

KabaNewLife
08:00
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viashakeme shakeme
KabaNewLife
08:00
KabaNewLife
07:58
Istnieje tyle poradników o tym jak znaleźć odpowiedniego partnera czy o tym jaką być osobą, żeby zainteresować sobą płeć przeciwną. Tylko - mam wrażenie - ciągle brakuje książek o tym jak kochać, być kochanym i tego nie sp*erdolić.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagainnewlife againnewlife
KabaNewLife
07:58
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
KabaNewLife
07:57
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
KabaNewLife
07:53

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.


— Fiodor Dostojewski, „Biesy".
Reposted frommhsa mhsa viatwice twice
KabaNewLife
07:51
8575 d736 500
Reposted fromshakeme shakeme
07:51
9169 892b 500
może karma wraca...
KabaNewLife
07:50
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość, a
tym, że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaiamdreamer iamdreamer
KabaNewLife
07:50
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako
KabaNewLife
07:49
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem vianamehercarmen namehercarmen
KabaNewLife
07:48

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
KabaNewLife
07:47

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
KabaNewLife
07:47
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianamehercarmen namehercarmen
KabaNewLife
07:46

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
KabaNewLife
07:45
KabaNewLife
07:41
Szczęście to miłość. Szczęście to mieć przy sobie ludzi, których się kocha. Można błądzić w ciemności, bać się przyszłości, mieć sobie za złą przeszłość, ale jeśli masz kogoś, kto cię kocha, wspiera i zrobi dla ciebie wszystko, to nic więcej się nie liczy.
— K.N. Haner
KabaNewLife
07:41
KabaNewLife
07:39
KabaNewLife
07:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl